ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 06/08/2020

ເສຍຊີວິດ

0 ຄົນ

(ເພີ່ມໃໝ່ 0 ຄົນ)

ກໍາລັງປີ່ນປົວ

1 ຄົນ

(ກັບມາປີ່ນປົວຄືນ 0 ຄົນ)

ຮັບການກວດ

29,374 ຄົນ

(ເພີ່ມໃໝ່ 380 ຄົນ)

ບໍ່ຕິດເຊື້ອ

29,354 ຄົນ

(ເພີ່ມໃໝ່ 380 ຄົນ)

ຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດ

17 ຄົນ

(ປ່ຽນແປງ 0 ຄົນ)
ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
ລາຍງານສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງ Covid-19
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ສາຍດ່ວນ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ