1767 1287 1497 1285 1713 1575 1340 1763 1859 1586 1444 1451 1556 1529 1414 1482 1678 1971 1861 1795 1643 1791 1950 1751 1600 1280 1342 1805 1368 1402 1349 1130 1665 1421 1269 1122 1976 1797 1744 1293 1501 1843 1580 1041 1599 1002 1094 1282 1589 1729 1970 1213 1798 1499 1071 1682 1633 1191 1108 1938 1820 1890 1514 1762 1185 1641 1417 1117 1725 1862 1286 1158 1166 1997 1573 1126 1114 1045 1791 1462 1200 1953 1256 1926 1563 1749 1859 1139 1397 1043 1893 1043 1380 1223 1090 1106 1410 1215 1148 ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 11/08/2022

ຕິດເຊື້ອໃໝ່

96

ກໍາລັງນອນປີ່ນປົວ

40

ເສຍຊິວິດ

663

ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃໝ່

0

ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນ

0

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 1

5,888,649

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 2

5,222,417

ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ