1113 1269 1875 1168 1383 1567 1163 1935 1974 1351 1570 1198 1041 1043 1129 1881 1570 1317 1691 1589 1618 1991 1626 1801 1010 1526 1401 1560 1209 1526 1528 1631 1977 1082 1138 1514 1706 1730 1304 1095 1642 1374 1133 1691 1183 1741 1383 1853 1681 1953 1667 1719 1219 1519 1878 1406 1651 1667 1944 1412 1818 1767 1541 1262 1083 1587 1006 1699 1174 1440 1739 1808 1384 1400 1050 1264 1784 1884 1319 1223 1479 1887 1013 1863 1068 1701 1674 1752 1126 1420 1759 1670 1155 1566 1833 1737 1858 1308 1168 ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 11/08/2022

ຕິດເຊື້ອໃໝ່

96

ກໍາລັງນອນປີ່ນປົວ

40

ເສຍຊິວິດ

663

ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃໝ່

0

ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນ

0

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 1

5,888,649

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 2

5,222,417

ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ