ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 26/10/2021

ຕິດເຊື້ອໃໝ່

770

ກໍາລັງນອນປີ່ນປົວ

6,909

ເສຍຊິວິດ

56

ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃໝ່

1,458

ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນ

4,969

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 1

3,203,711

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 2

2,749,707

ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ