ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 31/07/2021

ຕິດເຊື້ອໃໝ່

380

ກໍາລັງນອນປີ່ນປົວ

2,804

ເສຍຊິວິດ

7

ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃໝ່

3,083

ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນ

9,599

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 1

1,163,195

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 2

869,245

ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ