ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 17/05/2021

ເສຍຊີວິດ

2 ຄົນ

(ເພີ່ມໃໝ່ 0 ຄົນ)

ກໍາລັງປີ່ນປົວ

1,054 ຄົນ

(ກັບມາປີ່ນປົວຄືນ 0 ຄົນ)

ຮັບການກວດ

223,820 ຄົນ

(ເພີ່ມໃໝ່ 2,340 ຄົນ)

ບໍ່ຕິດເຊື້ອ

222,182 ຄົນ

(ເພີ່ມໃໝ່ 2,293 ຄົນ)

ຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດ

0 ຄົນ

(ປ່ຽນແປງ 0 ຄົນ)
ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ

ຟອມຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19

ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
ລາຍງານສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງ Covid-19
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ສາຍດ່ວນ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ