1847 1054 1534 1974 1385 1647 1192 1790 1440 1818 1522 1927 1964 1299 1331 1386 1473 1009 1781 1020 1235 1631 1917 1002 1921 1153 1249 1532 1260 1168 1104 1681 1077 1710 1359 1613 1288 1213 1765 1242 1823 1697 1245 1092 1331 1093 1616 1759 1274 1669 1390 1326 1123 1292 1585 1305 1108 1900 1307 1111 1894 1165 1231 1323 1919 1804 1601 1692 1456 1290 1747 1612 1848 1520 1487 1427 1519 1044 1264 1324 1112 1634 1480 1908 1353 1957 1577 1235 1821 1977 1195 1611 1551 1087 1212 1207 1219 1357 1246 ເບີໂທສາຍດ່ວນ ຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ, ສຳລັບເເຂວງທີ່ບໍ່ມີ ສາມາດໂທສາຍດ່ວນ ເບີ 165 ຫຼື 166 ກັບຫຼັງ
ເບີໂທສາຍດ່ວນ ຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ, ສຳລັບເເຂວງທີ່ບໍ່ມີ ສາມາດໂທສາຍດ່ວນ ເບີ 165 ຫຼື 166 ກັບຫຼັງ

10/04/2020

ເບີໂທສາຍດ່ວນ ຄະນະສະເພາະກິດ ຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ, ສຳລັບເເຂວງທີ່ບໍ່ມີ ສາມາດໂທສາຍດ່ວນ ເບີ 165 ຫຼື 166  ກັບຫຼັງ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ