ວິດິໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວ

ວິດີໂອ:

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 17/5/2021.[17/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 16/5/2021.[16/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 15/5/2021.[15/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 14/5/2021.[14/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 13/5/2021.[13/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 12/5/2021.[12/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຍັງບໍ່ທັນມີການຢັ້ງຢືນກໍລະນີເສຍຊີວິດຈາກການສັກວັກຊີນເທື່ອ.[11/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 11/5/2021.[11/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 10/5/2021.[10/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຄົນທຳອິດທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ.[09/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 09/5/2021.[09/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ການໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ການຖິ້ມຢ່າງຖືກວິທີ.[08/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 08/5/2021.[08/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ການໃຫ້ວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແລະ ວຽກງານອະນາໄມຂ້າເຊື້ອ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.[07/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 06/5/2021.[06/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ການປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.[05/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 05/5/2021.[05/05/2021]

[ໃໝ່!] ລັດຖະບານຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ຕໍ່ຈົນຮອດວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2021.[05/05/2021]

[ໃໝ່!] ການຈະອອກບ້ານເພື່ອໄປຕະຫຼາດ ຫຼື ສະຖານທີອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ ຈະເຮັດແນວໃດ[05/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຈະປະຕິບັດແນວໃດໃນໄລຍະຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອຈິດໃຈແຈ່ມໄສ.[04/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ເວລາທ່ານໄປຊື້ເຄື່ອງຢູ່ຮ້ານຄ້າ ຫຼື ຕະຫຼາດ.[29/04/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ການດູແລ ເບິ່ງແຍງ ເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ-19.[29/04/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດຄວນເຂົ້າຕາມຄິວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.[30/04/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາແຂວງທີ່ມີການຕິດເຊື້ອສູງຕ້ອງໄດ້ເຄັ່ມງວດມາດຕະການ 3 ຍຸດທະວິທີ 30 ເມສາ 2021.[30/04/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ຂີງ, ຫົວສີໄຄ, ໃບຂີ້ຫູດ, ກະທຽມ...ສາມາດຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ ຫຼື ບໍ່? 01 ພຶດສະພາ 2021.[01/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ທ່າອ່ຽງການລະບາດແຜ່ລາມຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 01 ພຶດສະພາ 2021.[01/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານສະຖານທີ່ 01 ພຶດສະພາ 2021.[01/05/2021]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2020.[17/05/2020]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2020.[16/05/2020]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2020.[15/05/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2020.[14/05/2020]

 

 

ສາຍດ່ວນ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ