1510 1522 1241 1785 1808 1708 1093 1949 1378 1170 1064 1827 1318 1969 1604 1811 1855 1980 1833 1810 1532 1980 1555 1731 1335 1954 1109 1955 1767 1644 1150 1145 1554 1775 1207 1692 1233 1033 1705 1749 1947 1592 1065 1660 1724 1849 1114 1405 1743 1129 1613 1132 1459 1141 1915 1410 1361 1844 1601 1207 1840 1756 1303 1948 1766 1130 1339 1014 1291 1754 1094 1205 1325 1701 1215 1385 1958 1428 1102 1030 1311 1012 1696 1396 1082 1870 1327 1980 1164 1625 1510 1890 1716 1620 1444 1595 1434 1694 1216 ມາດຕະການຈຳກັດບໍລິເວນ
ມາດຕະການຈຳກັດບໍລິເວນ

ວິດີໂອ:

ເສັ້ນທາງການແຜ່ເຊື້ອ COVID-19.

ອວຍພອນປີໄໝ່ລາວ ພ.ສ 2563 ຮສ ດຣ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ​ສາທາລະນະ​ສຸກ ສປປ​ ລາວ

ການຈຳກັດບໍລິເວນຕົນເອງຢ່າງຖືກວິທີ

ການກັກກັນໂຕເອງ ແບບຖືກວິທີ ແລະ ຄວນປະຕິບັດແນວໃດ?

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ