1553 1311 1043 1557 1306 1087 1169 1541 1075 1478 1462 1544 1497 1677 1313 1538 1225 1220 1543 1491 1318 1250 1583 1599 1355 1814 1820 1581 1371 1029 1535 1178 1147 1682 1478 1858 1488 1472 1528 1515 1231 1089 1477 1740 1456 1407 1856 1411 1405 1600 1663 1176 1226 1830 1194 1643 1908 1215 1605 1993 1571 1768 1859 1936 1865 1998 1685 1152 1385 1351 1159 1136 1471 1230 1919 1296 1861 1787 1240 1102 1261 1614 1332 1833 1097 1370 1794 1831 1183 1117 1824 1729 1564 1960 1192 1081 1855 1278 1171 ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ
ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

20/04/2020: [ໃໝ່] ຂໍ້ແນະນຳການຈັດສົ່ງສີ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດພະຍາດອັກ ເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (Covid-19)

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

20/04/2020: [ໃໝ່] ຄູ່ມືແນະນຳການອານາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (Covid-19)

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ຫຼື COVID-19

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຄໍາແນະນໍາການປະຕິບັດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບສະຖານທີ່ທາງສາສະໜາ

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຂໍຄວນປະຕິບັດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບເຮືອນດີ ແລະ ງານຊາປະນະກິດສົບ (ສໍາລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ)

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດ ເວລາທໍາບຸນ-ໃສ່ບາດ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບພິທີຄາລະວະ-ສົມມາບຸຜະກາລີ

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຫຼັກການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອຈຸລະໂລກ ສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ຢູ່ ດ່ານສາກົນ ທາງບົກ, ທາງອາກາດ ແລະ ສະຖານນີຂົນສົ່ງໂດຍສານ

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຫຼັກການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອຈຸລະໂລກ ສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ຢູ່ ສະຖານທີ່ທົ່ວໄປ (ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ສໍານັກງານ-ອົງການ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ)

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ