ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

20/04/2020: [ໃໝ່] ຂໍ້ແນະນຳການຈັດສົ່ງສີ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດພະຍາດອັກ ເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (Covid-19)

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

20/04/2020: [ໃໝ່] ຄູ່ມືແນະນຳການອານາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (Covid-19)

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ຫຼື COVID-19

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຄໍາແນະນໍາການປະຕິບັດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບສະຖານທີ່ທາງສາສະໜາ

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຂໍຄວນປະຕິບັດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບເຮືອນດີ ແລະ ງານຊາປະນະກິດສົບ (ສໍາລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ)

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດ ເວລາທໍາບຸນ-ໃສ່ບາດ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບພິທີຄາລະວະ-ສົມມາບຸຜະກາລີ

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຫຼັກການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອຈຸລະໂລກ ສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ຢູ່ ດ່ານສາກົນ ທາງບົກ, ທາງອາກາດ ແລະ ສະຖານນີຂົນສົ່ງໂດຍສານ

ຄູ່ມື-ຄຳແນະນຳ

11/04/2020: ຫຼັກການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອຈຸລະໂລກ ສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ຢູ່ ສະຖານທີ່ທົ່ວໄປ (ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ສໍານັກງານ-ອົງການ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ)

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ