1487 1699 1664 1211 1714 1726 1977 1555 1275 1060 1239 1015 1547 1141 1043 1622 1006 1171 1576 1180 1196 1397 1109 1911 1219 1816 1514 1895 1223 1777 1033 1552 1432 1349 1664 1913 1267 1069 1901 1969 1599 1483 1524 1018 1706 1848 1375 1543 1025 1393 1140 1268 1327 1757 1851 1977 1820 1911 1025 1854 1336 1813 1703 1121 1089 1114 1532 1188 1503 1112 1446 1600 1429 1670 1314 1078 1474 1696 1292 1040 1261 1239 1919 1393 1073 1164 1823 1513 1553 1433 1324 1450 1251 1258 1579 1961 1283 1409 1258 ແຈ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແຈ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ

ແຈ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

30/04/2020: [ໃໝ່] ມະຕິກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການເປີດຮຽນຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ແຈ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

27/04/2020: [ໃໝ່] ເອົາໃຈໃສ່ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຝົ້າລະວັງກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ເຈວລ້າງມື ໃນຂອບການຈາລະຈອນຈຳນ່າຍ

ແຈ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

23/04/2020: [ໃໝ່] ຜົນການຄົ້ນຄວ້າສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະບາງມາດຕະການສຳລັບໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ປະຈຳເດືອນ ເມສາ 2020

ແຈ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

21/04/2020: [ໃໝ່] ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການ ສຳລັບພາກທຸລະກິດ ທີ່ສາມາດດຳເນີນກິດຈະການໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19

ແຈ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

20/04/2020: [ໃໝ່] ການໂທເຂົ້າສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ19 (COVID-19) ເລກໝາຍ 165 ແລະ 166.

ແຈ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

17/04/2020: [ໃໝ່] ໃຫ້ສືບຕໍ່ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ຂອງສະຖານການສຶກສາອອກໄປເຖິງວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2020

ແຈ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

13/04/2020: [ໃໝ່, ດ່ວນ] ແຈ້ງການຫ້າມເກັບຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ໃນການອອກເອກະສານເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ແລະ ບ້ານ ນຳປະຊາຊົນ

ແຈ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

13/04/2020: [ໃໝ່, ດ່ວນ!] ຫ້າມຈຳໜ່າຍ ເຫຼົ້າ, ເບຍ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ທຸກປະເພດ ໃນໄລຍະພັກບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ແຈ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

12/04/2020: [ໃໝ່!] ປິດການບໍລິການສະໜາມກິລາກ໊ອຟ, ສະໜາມຝຶກຊ້ອມກ໊ອຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ COVID-19

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ