ຢຸດຊຸມນຸມ ແລະ ຊຸມແຊວ ເພື່ອການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາວ Covid-19

11/05/2021

ຢຸດຊຸມນຸມ ແລະ ຊຸມແຊວ ເພື່ອການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາວ Covid-19

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນຮ່ວມໃຈກັນສືບຕໍ່ມີສະຕິຫຼີກເວັ້ນກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມໄວ້ກ່ອນຈົນກວ່າຈະສາມາດຄວບຄຸມສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄວ້ໄດ້ ເພາະດັ່ງຕົວຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນຜ່ານມາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາມາດເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຢ່າງໄວວາໄດ້ໃນພຽງພິບຕາດຽວ.
ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການອອກຈາກເຮືອນຫາກບໍ່ຈໍາເປັນ. ເພື່ອຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະ ສັງຄົມ.

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ