ຟອມຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19

19/04/2021

ຟອມຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19

ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
COVID-19 vaccine enrollment form v7 Eng v_April 19
COVID-19 vaccine enrollment form v7 Eng_April 19_Lao version STPP 1

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ