1283 1089 1141 1205 1960 1862 1435 1061 1051 1608 1544 1476 1852 1823 1701 1894 1786 1264 1085 1408 1295 1937 1040 1681 1642 1154 1854 1992 1073 1538 1881 1986 1738 1073 1354 1748 1732 1107 1981 1097 1897 1317 1555 1383 1636 1213 1729 1955 1467 1954 1209 1870 1706 1555 1164 1996 1656 1698 1550 1379 1110 1132 1747 1585 1673 1053 1319 1665 1033 1509 1785 1667 1136 1996 1524 1598 1165 1408 1126 1930 1791 1974 1820 1699 1677 1047 1607 1667 1544 1994 1422 1149 1962 1509 1791 1552 1918 1090 1547 [ໃໝ່] ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການ ສຳລັບພາກທຸລະກິດ ທີ່ສາມາດດຳເນີນກິດຈະການໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19
[ໃໝ່] ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການ ສຳລັບພາກທຸລະກິດ ທີ່ສາມາດດຳເນີນກິດຈະການໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19

21/04/2020


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
notice 24042020

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ