ລັດວິສາຫະກິດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການລົງທຶນຊາງຈຽງ ຂົວທາງ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອປ້ອງກັນໂຄວິດ19 ໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

17/04/2020

ລັດວິສາຫະກິດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການລົງທຶນຊາງຈຽງ ຂົວທາງ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອປ້ອງກັນໂຄວິດ19 ໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ລັດວິສາຫະກິດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການລົງທຶນຊາງຈຽງ ຂົວທາງ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອປ້ອງກັນໂຄວິດ19 ໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ຈຳນວນ 35.000ອັນ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 122.000.000 ກີບ . ຕາງໜ້າ ຝ່າຍບໍລິສັດ ທີ່ນໍາເຄື່ອງມາມອບ ແມ່ນ ທ່ານ Luo Gangfeng ຮອງຫົວໜ້າລັດວິສາຫະກິດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການລົງທຶນຊາງຈຽງ ຈຳກັດ ແລະ ຮັບໂດຍທ່ານ ດຣ ເນົາ ບຸດຕາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ. 

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ