1563 1916 1107 1537 1796 1221 1236 1211 1833 1441 1713 1727 1331 1758 1554 1800 1656 1929 1938 1242 1107 1453 1595 1955 1295 1842 1673 1602 1771 1704 1522 1907 1152 1733 1608 1913 1681 1128 1176 1371 1132 1283 1944 1180 1650 1852 1453 1354 1958 1960 1138 1973 1288 1095 1800 1498 1627 1803 1115 1966 1607 1817 1059 1740 1225 1140 1973 1841 1947 1545 1939 1187 1646 1017 1335 1714 1644 1647 1164 1681 1255 1306 1747 1884 1452 1898 1379 1490 1264 1002 1933 1947 1457 1386 1221 1028 1577 1665 1369 [ໃໝ່] ໃຫ້ສືບຕໍ່ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ຂອງສະຖານການສຶກສາອອກໄປເຖິງວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2020
[ໃໝ່] ໃຫ້ສືບຕໍ່ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ຂອງສະຖານການສຶກສາອອກໄປເຖິງວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2020

17/04/2020


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
other notice17042020

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ