1392 1254 1375 1648 1883 1897 1356 1046 1274 1392 1825 1165 1155 1663 1756 1974 1326 1122 1407 1016 1575 1439 1947 1949 1852 1147 1283 1571 1237 1959 1851 1670 1015 1075 1031 1173 1252 1385 1713 1700 1182 1730 1334 1562 1383 1815 1720 1582 1700 1130 1013 1566 1480 1923 2000 1025 1196 1391 1728 1159 1812 1006 1666 1768 1001 1054 1532 1206 1682 1798 1225 1875 1730 1443 1468 1449 1405 1296 1162 1217 1458 1730 1392 1556 1605 1263 1387 1196 1894 1429 1661 1324 1616 1512 1615 1240 1049 1020 1712 [ໃໝ່, ດ່ວນ] ແຈ້ງການຫ້າມເກັບຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ໃນການອອກເອກະສານເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ແລະ ບ້ານ ນຳປະຊາຊົນ
[ໃໝ່, ດ່ວນ] ແຈ້ງການຫ້າມເກັບຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ໃນການອອກເອກະສານເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ແລະ ບ້ານ ນຳປະຊາຊົນ

13/04/2020


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
other_notice_13042020

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ