1710 1344 1070 1870 1323 1806 1880 1275 1507 1590 1657 1300 1942 1684 1554 1299 1317 1056 1630 1606 1457 1693 1933 1454 1370 1985 1591 1139 1214 1276 1192 1964 1324 1953 1135 1055 1967 1279 1713 1616 1488 1935 1007 1652 1035 1321 1061 1996 1333 1363 1658 1766 1178 1469 1258 1927 1859 1923 1346 1777 1208 1121 1887 1765 1838 1924 1233 1614 1702 1018 1710 1932 1346 1107 1842 1904 1751 1008 1615 1351 1214 1655 1041 1913 1633 1651 1013 1812 1827 1525 1958 1144 1897 1944 1136 1668 1159 1107 1967 [ໃໝ່, ດ່ວນ!] ຫ້າມຈຳໜ່າຍ ເຫຼົ້າ, ເບຍ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ທຸກປະເພດ ໃນໄລຍະພັກບຸນປີໃໝ່ລາວ.
[ໃໝ່, ດ່ວນ!] ຫ້າມຈຳໜ່າຍ ເຫຼົ້າ, ເບຍ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ທຸກປະເພດ ໃນໄລຍະພັກບຸນປີໃໝ່ລາວ.

13/04/2020


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
notice_13042020

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ