1587 1160 1725 1300 1219 1658 1809 1286 1676 1086 1223 1979 1903 1979 1375 1617 1119 1254 1628 1634 1003 1106 1387 1829 1972 1707 1435 1070 1859 1228 1750 1675 1013 1517 1201 1975 1710 1995 1453 1072 1153 1713 1677 1266 1105 1455 1284 1360 1091 1578 1412 1760 1280 1051 1585 1596 1716 1251 1596 1922 1928 1662 1109 1829 1524 1573 1548 1831 1958 1947 1672 1772 1560 1175 1969 1226 1460 1002 1578 1601 1511 1735 1253 1591 1205 1513 1712 1668 1284 1124 1122 1002 1876 1646 1962 1733 1120 1975 1241 [ໃໝ່!] ປິດການບໍລິການສະໜາມກິລາກ໊ອຟ, ສະໜາມຝຶກຊ້ອມກ໊ອຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ COVID-19
[ໃໝ່!] ປິດການບໍລິການສະໜາມກິລາກ໊ອຟ, ສະໜາມຝຶກຊ້ອມກ໊ອຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ COVID-19

12/04/2020


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
notice_12042020

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ