ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອຈາກສະມາຄົມຫູນານ ສປ ຈີນ [04/04/2020]

04/04/2020

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອຈາກສະມາຄົມຫູນານ ສປ ຈີນ [04/04/2020]

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອຈາກສະມາຄົມຫູນານ ສປ ຈີນ ປະກອບດ້ວຍ : ຜ້າອັດປາກ ຈຳນວນ 50,000 ອັນ ແລະ ຊຸດແພດ ຈຳນວນ 500 ຜືນ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 16,000 ໂດລາ.

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ