ການຈຳລອງເຫດການຕົວຈິງຢູ່ ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ

20/03/2020

ການຈຳລອງເຫດການຕົວຈິງຢູ່ ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຮ່ວມກັບການບິນພົນລະເຮືອນເຮັດການຈຳລອງເຫດການຕົວຈິງຢູ່ ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ, ການຈຳລອງນັ້ນແມ່ນໄດ້ສົມມຸດເຫດການຕົວຈິງຫາກມີຜູ້ໂດຍຕິດໂຄວິດ-19 ມານຳຍົນ ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດແນວໃດໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານເຮົາສາມາດຮັບມືໄດ້ໃນເວລາເຫດການຈິງ ທັ້ງນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທັງພະນັກງານການບິນ, ທັງແພດເຮົາທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ ແລະ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດແຜ່ລາມອອກໄປຫາຜູ້ອື່ນ.

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ