ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 26/09/2021

ຕິດເຊື້ອໃໝ່

292

ກໍາລັງນອນປີ່ນປົວ

4,492

ເສຍຊິວິດ

16

ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃໝ່

1,127

ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນ

7,356

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 1

2,915,317

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 2

2,008,738

ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ