1025 1818 1730 1680 1176 1748 1089 1282 1183 1281 1724 1186 1906 1924 1211 1123 1351 1426 1990 1342 1855 1483 1344 1793 1593 1570 1158 1767 1038 1777 1037 1821 1482 1214 1524 1720 1943 1742 1131 1692 1022 1324 1083 1457 1407 1860 1727 1396 1471 1455 1575 1773 1024 1202 1390 1769 1381 1278 1737 1104 1281 1440 1254 1540 1230 1138 1457 1828 1691 1129 1973 1068 1371 1085 1694 1100 1894 1072 1495 1074 1326 1371 1331 1622 1121 1127 1907 1155 1180 1541 1607 1514 1484 1049 1145 1514 1850 1150 1251 ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 11/08/2022

ຕິດເຊື້ອໃໝ່

96

ກໍາລັງນອນປີ່ນປົວ

40

ເສຍຊິວິດ

663

ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃໝ່

0

ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນ

0

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 1

5,888,649

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 2

5,222,417

ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ