1185 1570 1797 1672 1635 1468 1332 1768 1826 1481 1885 1479 1949 1543 1480 1705 1167 1935 1976 1825 1337 1396 1389 1234 1404 1687 1095 1568 1417 1929 1742 1015 1766 1753 1233 1076 1735 1515 1568 1621 1943 1022 1386 1585 1263 1258 1043 1156 1366 1722 1795 1147 1215 1434 1763 1099 1972 1793 1627 1191 1847 1588 1203 1443 1575 1055 1650 1563 1188 1883 1186 1360 1841 1703 1921 1090 1045 1035 1679 1923 1921 1476 1362 1257 1525 1522 1649 1570 1534 1484 1965 1462 1409 1566 1458 1316 1039 1422 1453 ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 11/08/2022

ຕິດເຊື້ອໃໝ່

96

ກໍາລັງນອນປີ່ນປົວ

40

ເສຍຊິວິດ

663

ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃໝ່

0

ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນ

0

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 1

5,888,649

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 2

5,222,417

ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ