1341 1639 1790 1791 1166 1044 1030 1355 1012 1736 1955 1074 1387 1739 1247 1745 1820 1973 1570 1921 1974 1701 1120 1179 1469 1832 1713 1410 1812 1254 1706 1153 1064 1755 1394 1224 1399 1170 1404 1032 1172 1706 1905 1847 1836 1038 1654 1468 1260 1254 1643 1242 1262 1869 1692 1261 1072 1882 1937 1238 1684 1701 1650 1185 1251 1097 1620 1785 1614 1126 1756 1297 1211 1270 1798 1898 1966 1950 1632 1793 1093 1191 1537 1492 1959 1044 1894 1730 1433 1918 1339 1979 1530 1939 1660 1087 1052 1008 1510 ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 11/08/2022

ຕິດເຊື້ອໃໝ່

96

ກໍາລັງນອນປີ່ນປົວ

40

ເສຍຊິວິດ

663

ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃໝ່

0

ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນ

0

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 1

5,888,649

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 2

5,222,417

ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ