1642 1533 1296 1771 1569 1933 1682 1275 1385 1427 1831 1818 1108 1114 1190 1375 1032 1916 1406 1690 1349 1602 1210 1154 1339 1385 1821 1221 1359 1837 1117 1412 1647 1256 1395 1193 1409 1046 1874 1539 1639 1044 1832 1307 1924 1466 1248 1954 1979 1675 1830 1017 1952 1103 1454 1287 1887 1675 1486 1130 1388 1118 1547 1140 1147 1033 1885 1467 1740 1728 1160 1292 1676 1178 1997 1005 1720 1536 1158 1211 1599 1839 1715 1379 1241 1725 1472 1199 1442 1949 1087 1223 1637 1860 1625 1657 1425 1380 1900 ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19
[ຫຼ້າສຸດ!] ຂໍ້ມູນ ເວລາ 14:30 ວັນທີ 11/08/2022

ຕິດເຊື້ອໃໝ່

96

ກໍາລັງນອນປີ່ນປົວ

40

ເສຍຊິວິດ

663

ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃໝ່

0

ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນ

0

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 1

5,888,649

ຮັບວັກຊິນເຂັມທີ 2

5,222,417

ເອກະສານອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳສັ່ງສຳຄັນ
​ຄວາມຮູ້​ຕ່າງໆ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ